Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Bezpečnost a ochrana

Google ještě více zprůhlední digitální reklamuOchrana soukromí je zásadní pro naši práci v Googlu a pro naši vizi rozvíjejícího se internetu, kdy mají uživatelé po celém světě přístup ke sponzorovanému obsahu a jejich data jsou zároveň chráněna. Abychom toho dosáhli, musíme zvýšit transparentnost fungování digitální reklamy, nabídnout uživatelům dodatečnou kontrolu a zajistit, aby jejich rozhodnutí ohledně použití jejich dat byla respektována, a nikoliv obcházena či ignorována.

Dnes vám přinášíme aktuální informace o našich aktivitách v těchto oblastech, včetně nových nástrojů, díky nimž mají uživatelé více informací o reklamách, které se jim zobrazují. Představujeme také nové zdroje pro marketéry a vydavatele obsahu, které jim poradí, jak se v současnosti orientovat v prostředí ochrany soukromí, a také reálné příklady z praxe značek a mediálních společností, které tvoří efektivní reklamu, která respektuje ochranu soukromí a užívá data zodpovědným způsobem.

Větší transparentnost a lepší kontrola

Google již mnoho let nabízí funkci „Proč tato reklama“, kdy uživatelé kliknutím na ikonu v digitální reklamě mohou získat informace o některých faktorech, na jejichž základě pro ně byla tato reklama vybrána, nebo se rozhodnout, aby se jim tato reklama přestala zobrazovat. Každý den zaznamenáme přes 15 milionů interakcí uživatelů s funkcí „Proč tato reklama“, kdy uživatelé zjišťují více informací a chtějí větší kontrolu nad tím, jaké reklamy se jim zobrazují. Nově jsme tuto funkci rozšířili i na reklamy na připojených televizích.

V příštích několika měsících budeme naše služby dále vylepšovat pomocí nové funkce nazvané „About this ad“, která uživatelům také zobrazí ověřené jméno zadavatele reklamy. Funkce „About this ad“ bude nejdříve k dispozici u reklam zakoupených prostřednictvím Google Ads a Display & Video 360. V průběhu roku 2021 tuto funkci rozšíříme i na další reklamy.

Ilustrační obrázek O této reklamě

Náš závazek zvýšit transparentnost a nabídnout uživatelům větší kontrolu jde nad rámec reklam zobrazovaných v Googlu. Vzhledem ke složitosti ekosystému digitální reklamy a velkému množství zapojených subjektů není uživatelům často jasné, jaké společnosti stojí za reklamami, které se jim zobrazují. Aby měli uživatelé detailní informace o všech reklamách, které se jim na internetu zobrazují, spouštíme nový nástroj nazvaný „Ads Transparency Spotlight“, který je aktuálně k dispozici jako alfa rozšíření v internetovém obchodě Chrome.

Toto rozšíření budeme nadále vylepšovat na základě zpětné vazby od uživatelů a předpokládáme, že v budoucnu nabídneme rozšířené informace o reklamách i další možnosti kontroly. Doufáme, že další poskytovatelé technologií budou také budovat obdobné možnosti pro transparentnost a kontrolu u jimi nabízených služeb.

Rozvíjíme internet podporovaný reklamou 

Chrome pokračuje ve zkoumání možností rozšíření ochrany soukromí pro tento webový prohlížeč s cílem podpořit digitální reklamy prostřednictvím iniciativy pro otevřené normy Privacy Sandbox. V rámci Privacy Sandbox bylo zveřejněno několik návrhů pro nové API, které nabízí řešení pro výběr reklam, měření konverzí a předcházení podvodům tak, aby nebyly odhaleny informace o individuálních uživatelích, které by mohly vést k jejich identifikaci. Jedno z navrhovaných API pro trust tokeny, které by předcházelo podvodům u reklam díky schopnosti rozlišovat roboty a skutečné uživatele, je nyní k dispozici pro testování vývojáři. Další služby budou brzy k dispozici pro testování v reálném prostředí.

Jakmile tyto přístupy úspěšně vyřeší potřeby uživatelů, vydavatelů obsahu a zadavatelů reklamy, plánuje Chrome postupně ukončit podporu cookies třetích stran. Tyto návrhy se nyní aktivně diskutují na fórech, jako je W3C. Náš tým pro reklamy k této debatě aktivně přispívá – a k témuž vyzýváme i všechny další zainteresované strany – a očekáváme, že nová řešení se v příštích letech stanou součástí našich produktů.

Zkoumáme také celou řadu dalších přístupů, které umožní zlepšení ochrany soukromí uživatelů a zároveň zajistí vydavatelům obsahu zisk, díky němuž budou moci financovat skvělý obsah, a zadavatelům reklamy pak oslovit ty správné uživatele se zájmem o jejich výrobky. Podporujeme například použití dat prvních stran zadavatelů reklam a vydavatelů obsahu (na základě přímých interakcí se zákazníky, k nimž mají vztah), díky čemuž jsou reklamy relevantnější a užitečnější – za podmínky, že uživatelé mají zajištěnu transparentnost a kontrolu nad užitím těchto dat.

Použití netransparentních či skrytých postupů, které přenášejí data o individuálních uživatelích a umožňují jejich skryté sledování, jako je otisk zařízení, je neakceptovatelné. Jsme toho názoru, že jakékoliv pokusy o sledování lidí nebo o získávání informací, které by je mohly pomoci identifikovat bez jejich vědomí a svolení, je třeba blokovat. Budeme i nadále těmto praktikám bránit.

Velká část současné debaty o zlepšení ochrany soukromí u digitální reklamy se soustředí na internet, ale existuje celá řada dalších prostředí, kde se lidé setkávají s digitální reklamou. Náš přístup z hlediska technologických řešení a detaily implementace se mohou lišit na základě individuálních charakteristik, ale naše vize zlepšení ochrany soukromí uživatelů při současném zachování přístupu k obsahu zdarma je stejná pro internet, mobilní aplikace, připojené televizory, digitální audio a pro všechny možné nové oblasti, které se v budoucnu objeví.

Doporučení pro zadavatele reklamy a vydavatele obsahu

Budoucí podoba digitální reklamy slibuje nové technologie, nové normy a lepší, udržitelnější přístupy, ovšem bude nějaký čas trvat, než toho dosáhneme. Chápeme znepokojení, které mnoho zástupců odvětví pociťuje v tomto přechodném období. Čekají nás další změny, ale je důležité, aby marketéři a vydavatelé obsahu jen pasivně nevyčkávali.

Abychom vám pomohli se připravit, máme zde několik aktuálních doporučení ke zvážení pro marketéry a vydavatele obsahu. Tyto návody nabízejí praktická doporučení a množství příkladů z praxe společností, které se úspěšně orientují v dnešním měnícím se světě ochrany soukromí, počínaje rozvojem přímých vztahů a řízení dat přes tipy pro hodnocení vztahů s partnery a prodejci až po funkční příklady pro využití strojového učení a cloudových řešení.

Budeme nadále pracovat na tom, aby se oblast digitální reklamy vyvíjela směrem k větší ochraně soukromí. Do té doby vám doporučujeme, aby se vaše organizace soustředila na aktivní diskusi o ochraně soukromí a na přijímání opatření, která vám pomohou připravit se na to, co přinese budoucnost.