Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Bezpečnost a ochrana

Budoucnost internetu, kde je ochrana soukromí na prvním místěJe obtížné představit si dnešní internet - místo, kde lze nalézt informace v podstatě o libovolném tématu, v libovolném jazyce a jednoduše přístupné miliardám lidí - zcela bez reklam, které tvoří jeho ekonomický základ. Ve snaze nabídnout uživatelům na internetu co nejrelevantnější reklamu došlo ovšem k tomu, že data jednotlivých uživatelů, která jsou obvykle shromažďována prostřednictvím cookies třetích stran, se rozšířila mezi tisíce společností. 

To vedlo k poklesu důvěry – dle výzkumu provedeného organizací Pew Research Center se celých 72 % lidí domnívá, že zadavatelé reklamy, technologické a další firmy sledují téměř všechny jejich aktivity na internetu, a 81 % lidí si myslí, že potenciální rizika související se sbíráním osobních údajů převažují nad jeho výhodami. Pokud se internetová reklama nezmění a nebude lépe reagovat na rostoucí obavy uživatelů ohledně jejich soukromí a toho, jak se zachází s jejich identitou, je budoucnost otevřeného a svobodného internetu v ohrožení.

Proto také Chrome v loňském roce oznámil záměr již nadále nepodporovat cookies třetích stran a proto také spolupracujeme s mnoha dalšími subjekty v rámci odvětví na iniciativě Privacy Sandbox, jejímž cílem je navrhnout inovace, které budou chránit anonymitu a zároveň budou funkční i z pohledu zadavatelů reklamy a vydavatelů. Přesto stále dostáváme otázky na to, zda se Google připojí k dalším technologickým firmám, které plánují nahradit cookies třetích stran jinými identifikátory uživatelů. Nyní tedy oficiálně oznamujeme, že až skončí podpora cookies třetích stran, nenahradíme je jinými identifikátory, které by sledovaly jednotlivé uživatele na internetu, a nebudeme je používat v našich produktech.

Uvědomujeme si přitom, že jiní poskytovatelé budou nabízet úroveň identifikace uživatelů pro sledování reklam na internetu, kterou my ne – jedná se například o grafy identifikovatelných osobních údajů (PII) na základě emailových adres. Domníváme se, že taková řešení neodpovídají očekávání uživatelů ohledně ochrany soukromí a že také nesplňují rychle se měnící regulační požadavky a nejsou proto udržitelnou dlouhodobou investicí. Naše internetové produkty budou místo toho využívat API chránící soukromí, které znemožňují individuální sledování, ale zároveň fungují i z pohledu zadavatelů reklamy a vydavatelů.

Inovace v oblasti ochrany soukromí jsou funkční alternativou sledování


Lidé by neměli být nuceni akceptovat sledování své činnosti na webu kvůli tomu, aby se jim zobrazovala relevantní reklama a inzerenti nepotřebují na webu sledovat individuální spotřebitele, aby získali výkonnostní výhody digitální reklamy.

Pokrok v oblasti agregace, anonymizace, zpracování dat v zařízení a v dalších technologiích chránících soukromí nabízí možnosti pro nahrazení individuálních identifikátorů. Naše nejnovější testy FLoC ukázaly na jednu z možností, jak pro potřeby reklamy přestat používat cookies třetích stran a ukrýt jednotlivce do velkých skupin lidí se stejnými zájmy. Chrome zpřístupní kohorty vytvořené na základě FLoC pro testování veřejnosti v aktualizaci připravené na příští měsíc. Předpokládáme, že kohorty vytvořené na základě FLoC začneme se zadavateli reklamy testovat v Google Ads ve 2. čtvrtletí. Chrome také v dubnu nabídne první podobu nových uživatelských ovládacích prvků a tyto ovládací prvky budou součástí dalších aktualizací souběžně s tím, jak budou další návrhy postupně testovány a bude přicházet zpětná vazba od koncových uživatelů a odborné veřejnosti.

Díky tomu nebude v budoucnu nutné obětovat relevantní reklamu a monetizaci obsahu a zároveň uživatelé budou nadále moci používat internet bezpečně a jejich soukromí bude chráněno.

Přímé vztahy jsou prioritou

Rozvoj dobrých vztahů s klienty byl vždy zásadní pro firmy a jejich úspěšný rozvoj. To platí o to více v prostředí, kde je ochrana soukromí na prvním místě. Na našich reklamních platformách budeme i nadále podporovat přímé vztahy partnerů s jejich klienty. Budeme více podporovat řešení, která jsou založena na těchto přímých vztazích, a také značky a vydavatele, kteří jsou do nich zapojeni.

Aby internet mohl i nadále zůstat otevřený a přístupný všem, je nutné, abychom společně udělali více pro ochranu soukromí – a to znamená konec nejen cookies třetích stran, ale také technologií používaných pro sledování jednotlivců při procházení internetu. Naším hlavním cílem zůstává zachování živého a otevřeného ekosystému, v rámci nějž mají lidé přístup k velkému množství obsahu podpořeného reklamami a kdy mají zároveň jistotu, že jejich soukromí a přání jsou respektovány. Těšíme se na spolupráci s dalšími firmami na této naší cestě.