Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

YouTube

Youtube rozšiřuje zásady týkající se dezinformací o očkováníVytvořit pravidla pro boj s dezinformacemi týkajícími se lidského zdraví je úkol plný překážek, který si nutně vyžádá určité kompromisy. Vědecké poznání se totiž vyvíjí s každým novým výzkumem a studií, a osobní zkušenosti uživatelů hrají v online diskuzích také velkou roli. Zejména očkovací látky jsou v posledních letech zdrojem vyhrocených debat, a to navzdory důslednému ujišťování zdravotnických autorit o jejich účinnosti. Proto teď rozšiřujeme naše zásady, týkající se dezinformací v oblasti medicíny o nové, které se týkají aktuálně podávaných vakcín schválených a potvrzených jako bezpečné a účinné místními zdravotnickými úřady a WHO.

Logo YouTube

Naše Pokyny pro komunitu YouTube už teď zakazují určité typy zdravotnických dezinformací. Dlouhodobě například odstraňujeme obsah, který propaguje nebezpečná tvrzení jako například to, že pití terpentýnu léčí nemoci. Na počátku pandemie jsme na tyto zásady navázali a ve spolupráci s odborníky jsme vytvořili 10 nových pravidel týkajících se vakcín n a covid-19 a dalších zdravotnických dezinformací. Od loňského roku jsme odstranili více než 130 000 videí, které porušovaly pravidla vztahující se k vakcínám na covid-19.

Během práce na tomto úkolu jsme se naučili, jak navrhovat a prosazovat složitá a detailní pravidla, která pomáhají potírat dezinformace o zdraví ve velkém měřítku. Ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a úřady jsme se snažili najít rovnováhu mezi naším závazkem vůči otevřené platformě a potřebou odstraňovat závažný škodlivý obsah. Stále jsme svědky toho, jak se nepravdivá tvrzení o vakcínách proti koronaviru přelévají do obecných dezinformací o vakcínách jako takových a cítíme proto potřebu rozšířit rozsah těchto zásad i na další vakcíny.

Konkrétně budeme odstraňovat obsah, který nepravdivě tvrdí, že schválené vakcíny jsou nebezpečné a způsobují chronické zdravotní obtíže nebo že vakcíny nesnižují přenos či nákazu nemocí. Budeme odstraňovat i videa, která  obsahují nesprávné informace o látkách obsažených ve vakcínách. To se vztahuje i na obsah, který lživě tvrdí, že schválené vakcíny způsobují autismus, rakovinu nebo neplodnost nebo že prostřednictvím látek obsažených ve vakcínách lze vakcinované osoby sledovat. Naše zásady se nevztahují pouze na konkrétní rutinní očkování, například proti spalničkám nebo žloutence typu B, ale platí i pro obecná prohlášení o vakcínách.

Stejně jako v případě našich pokynů platných pro covid-19 jsme se i při tvorbě těchto zásad radili s místními a mezinárodními zdravotnickými organizacemi a odborníky. Naše nové zásady týkající se nežádoucích účinků vakcín se odkazují na veřejné zdroje o vakcínách od zdravotnických institucí, které jsou podloženy lékařským konsensem. Tyto změny zásad vstupují v platnost dnešním dnem a jako u každé významné aktualizace bude nějaký čas trvat, než je naše systémy začnou plně prosazovat.

Existují však i významné výjimky z těchto nových pravidel. Na serveru YouTube bude i nadále možné vkládat obsah, který se týká vakcinační politiky, nových testů vakcín a historických úspěchů či neúspěchů očkování. Význam veřejné diskuse a debaty pro vědecký pokrok je neoddiskutovatelný. Povolená budou také osobní svědectví týkající se vakcín, pokud video nebude porušovat ostatní zásady komunity nebo pokud kanál nebude vykazovat tendence k propagaci odmítání vakcinace.

To vše dále doplňuje naši práci na zviditelňování spolehlivých a potvrzených lékařských informací na naší platformě a propojování lidí s důvěryhodným a kvalitním medicínským obsahem a zdroji.

Aktualizace těchto pravidel je důležitým krokem k řešení problému s dezinformacemi o vakcínách a zdraví na naší platformě. Budeme i nadále plošně investovat do zásad a produktů, které přinášejí vysoce kvalitní informace našim uživatelům a celé komunitě YouTube.