Přeskočit na hlavní obsah
Blog Česko

Veřejná politika

Debata o autorském právu by měla být založena na faktech, nikoliv mýtechČeští senátoři mají během projednávání implementace evropské směrnice o autorském právu příležitost zajistit, aby byla respektována práva vydavatelů a uživatelé měli zároveň i nadále přístup ke kvalitnímu zpravodajství. V posledních týdnech jsme se setkali s řadou zavádějících tvrzení o tom, co bude současné znění návrhu zákona znamenat, jak Google řeší otázky autorských práv a jak spolupracuje s evropskými vydavateli. Rádi bychom využili této příležitosti a uvedli některá důležitá fakta na pravou míru.


Mýtus: Google odmítá s vydavateli vyjednávat o využívání obsahu licencovaného podle EUCD


Skutečnost: K listopadu 2022 jsme uzavřeli dohody s více než tisícovkou evropských médií, asociací i organizací kolektivní správy, a mnoho dalších takových jednání probíhá. Pokračujeme tak v našem dlouhodobém závazku vůči zpravodajskému sektoru, díky němuž jsme jedním z největších finančních podporovatelů žurnalistiky na světě.

Jsme plně odhodláni spolupracovat s vydavateli v České republice a zajistit, aby mohli využívat stejné výhody plynoucí z implementace evropské směrnice jako jejich evropští sousedé. Text novely autorského zákona ve znění, které prošlo Poslaneckou sněmovnou, by ale mohl spolupráci s českými vydavateli znemožnit.


Mýtus: Navrhované znění autorského zákona nebude mít vliv na podobu služeb Googlu v Česku

Skutečnost: Nejnovější dodatky k autorskému zákonu by nás bohužel donutily změnit fungování našich produktů v České republice. Museli bychom jednak odstranit krátké náhledy článků vydavatelů z Vyhledávání, Zpráv Google a dalších produktů, a zároveň ukončit náš licenční program pro vydavatele Google News Showcase v České republice.


K uvedeným změnám bychom museli přistoupit z následujících důvodů:

1. Zákon znamená pro naše podnikání nepřiměřené finanční a provozní riziko. I v případě běžných aktualizací našich služeb bychom riskovali pokutu ve výši až 1 % našeho celosvětového obratu. To je vysoce nepřiměřené, neodpovídá to běžným autorským zákonům a představuje to pro nás neudržitelné riziko.

2. Změny by výrazně omezily naši schopnost bojovat proti dezinformacím. Abychom byli schopni čelit dezinformacím a novým podvodným prodejním praktikám, je třeba pravidelně aktualizovat naše vyhledávací algoritmy. To je obzvláště důležité v okamžiku, kdy země čelí sofistikovaným a koordinovaným dezinformačním kampaním.

3. Navrhovaný zákon nám znemožní nadále zobrazovat krátké náhledy článků ve Vyhledávání, Zprávách a dalších produktech Googlu, které v současné době poskytují českým uživatelům užitečný kontext a pomáhají jim se rozhodnout, které stránky navštívit.

Pokud by byl současný text novely návrh autorského zákona přijat, neměli bychom jinou možnost než změnit naše produkty a licenční programy. Níže uvádíme, jak by změny vypadaly:

Příklad výsledku vyhledávání zpravodajského obsahu tak, jak se na Googlu v České republice může zobrazit nyní.,

Příklad výsledku vyhledávání zpravodajského obsahu tak, jak se na Googlu v České republice může zobrazit nyní.

Příklad výsledku vyhledávání zpravodajského obsahu tak, jak by se mohl zobrazovat ve Vyhledávání Googlu v České republice, pokud bude autorský zákon schválen ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Příklad výsledku vyhledávání zpravodajského obsahu tak, jak by se mohl zobrazovat ve Vyhledávání Googlu v České republice, pokud bude autorský zákon schválen ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Do této situace se rozhodně nechceme dostat. Vedla by ke snížení kvality, omezení kontextu informací dostupných lidem v Česku a zároveň by poškodila také vydavatele, jimž by se pravděpodobně snížila návštěvnost, kterou mohou monetizovat či proměnit v předplatné.

Mýtus: Současný text novely autorského zákona odráží rozsáhlou debatu všech stran

Skutečnost: Společnost Google se aktivně účastnila všech diskusí, které Ministerstvo kultury organizovalo při přípravě původního znění novely zákona a jichž se účastnily všechny relevantní strany. Návrh autorského zákona navržený ministerstvem tuto rozsáhlou konzultaci odráží. Pokud proběhly další diskuse k posledním změnám, nebyli jsme do nich zahrnuti.


Mýtus: Český návrh zákona je založen na francouzském přístupu

Skutečnost: 
Toto tvrzení není založeno na pravdě. Francouzská implementace se velmi podobá původnímu znění směrnice. Ve Francii, jež byla první zemí, která novou regulaci implementovala do svého právního řádu, jsme postupně přicházeli na způsob, jak požadavkům směrnice vyhovět. Francouzským vydavatelům jsme poskytli detailní možnosti, jak se jejich obsah může v našich službách zobrazovat. Na základě vyšetřování francouzského úřadu pro hospodářskou soutěž jsme náš přístup přehodnotili a nabídli platby za rozšířené náhledy článků. Zároveň jsme do budoucna jasně nastavili pravidla, jak budeme požadavky směrnice plnit. Tato pravidla jsme pak zavedli v Německu a poté i v dalších evropských zemích, které směrnici implementovaly, a to včetně Francie. Můžeme potvrdit, že v Německu jsme ENP dohodami pokryli 60 % trhu co se týče sledovanosti, ve Francii více než 50 %, a v celé Evropě jsme uzavřeli dohody s více než tisícovkou evropských médií a dalších subjektů. Stejným způsobem jsme měli v úmyslu postupovat i v Česku.

Existuje alternativní cesta a tou je původní znění novely zákona předložené Ministerstvem kultury. Tento text odrážel dlouhodobé konzultace se všemi zúčastněnými stranami a představoval konstruktivní přístup k této důležité otázce. Doufáme, že se v Česku budeme moci vrátit k podobě autorského zákona, který bude fungovat pro všechny strany - vydavatele, lidi hledající zprávy na webu, ale i platformy.