Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

Nasze największe projekty morskich farm wiatrowych

Zdjęcie farmy wiatrowej

Odnawialne źródła energii, takie jak promieniowanie słoneczne czy wiatr, są kluczowym rozwiązaniem umożliwiającym redukcję emisji w sektorze energetycznym. Aby zaradzić kryzysowi klimatycznemu i zapewnić stabilny, przystępny cenowo dostęp do energii, musimy przejść z paliw kopalnych na bezemisyjne źródła energii na całym świecie.

W ramach zaangażowania Google w zrównoważone działania, ogłaszamy postępy na naszej drodze do całodobowego korzystania z bezemisyjnych źródeł energii (CFE) w Europie. Te ważne zmiany wynikają z zawartych przez nas umów PPA na zakup ponad 700 megawatów czystej energii, która będzie pochodziła między innymi z farmy wiatrowej przy wybrzeżu Holandii. W  ciągu najbliższych lat nasza działalność powinna być w 90% bezemisyjna w Holandii, Włoszech i Polsce, oraz prawie w 85% w Belgii.

Największe dotychczas projekty morskich farm wiatrowych realizowane przez Google

Wiatraki to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli Holandii. Przez wieki służyły do osuszania jezior i mokradeł. Obecnie odgrywają ważną rolę w przejściu Holandii z paliw kopalnych na bezemisyjne źródła energii.

Dzisiaj ogłaszamy nasz największy dotychczas projekt morskiej farmy wiatrowej. Biorąc pod uwagę podpisane przez nas wcześniej umowy na zakup energii w Holandii przewidujemy, że nasze centra danych i biura zlokalizowane w tym kraju osiągną bezemisyjność na poziomie 90% (na podstawie lokalnych pomiarów godzinowych) jeszcze w 2024 roku.

Podpisaliśmy umowy PPA z konsorcjami Crosswind & Ecowende, powstałymi w ramach współpracy firm energetycznych Shell i Eneco. Umowy te dotyczą budowy bez dotacji rządowych 2 nowych morskich farm wiatrowych: HKN V i HKW VI. Generowane przez te farmy 478 megawatów bezemisyjnej energii zgodnie z prognozami ma stanowić 6% rocznego zapotrzebowania całego kraju.

Więcej bezemisyjnej energii w całej Europie

Nasz plan korzystania wyłącznie z bezemisyjnej energii przez całą dobę do 2030 roku wymaga znalezienia rozwiązań zapewniających czystą energię we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Dzisiaj ogłaszamy również podpisanie umów PPA we Włoszech, Polsce i Belgii. Przyczynią się one do realizacji naszego ambitnego planu oraz do dekarbonizacji sieci energetycznych w Europie.

We Włoszech zawarliśmy z firmą energetyczną ERG S.p.A. naszą pierwszą długoterminową umowę PPA na wsparcie projektu lądowej farmy wiatrowej o mocy 47 megawatów. Nasze obecne prognozy wskazują, że po uruchomieniu tej farmy w 2025 roku nasze biura w MediolanieTurynie oraz działalność związana z usługami chmurowymi będzie opierać się w 90% na bezemisyjnej energii (na podstawie lokalnych pomiarów godzinowych).

Po naszej pierwszej umowie PPA w Polsce podpisanej w zeszłym roku ogłaszamy dwie dodatkowe umowy zawarte z GoldenPeaks Capital na 106 megawatów mocy pochodzącej z energii słonecznej. Czysta energia trafi do sieci i, według prognoz, umożliwi naszym biurom i regionowi chmurowemu w Polsce przejście w 2025 roku na działalność bezemisyjną w 90%.

Ogłaszamy również dwie nowe umowy PPA w Belgii, które według obecnych prognoz umożliwią naszym biurom i centrom danych w tym kraju przejście w 2024 roku na energię bezemisyjną w 85% (na podstawie lokalnych pomiarów godzinowych). W ramach tych umów PPA pomagamy firmom Aspiravi i Luminus w realizacji 11 nowych lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 84 megawatów.

Rozwój przyjaznych środowisku i bardziej stabilnych sieci energetycznych w Europie

Postrzegamy te działania jako wkład w większe zmiany prowadzące do dekarbonizacji światowych sieci energetycznych. Jednocześnie są one częścią naszego ambitnego planu przeniesienia naszych centrów danych i kampusów biurowych na całym świecie na całodobowe korzystanie z energii bezemisyjnej (CFE) do 2030 roku.

W ramach naszej drogi do CFE 24/7, będziemy nadal przesuwać granice technologiczne, testować nowe pomysły i współpracować z innymi firmami, wspierając zmiany w sektorze energetycznym, przyspieszając dekarbonizację sieci energetycznych na całym świecie. Te działania uzupełniamy nowym podejściem wprowadzonym w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez nasze centra danych w okresach wysokiego obciążenia lokalnych sieci. Obejmuje to na przykład odłożenie zadań obliczeniowych, które nie są pilne, na później lub przekierowanie ich do innych lokalizacji, bez negatywnego wpływu na działanie usług Google, z których użytkownicy korzystają każdego dnia.

Więcej na temat działań Google na rzecz zrównoważonego rozwoju można znaleźć na tej stronie: https://sustainability.google.