Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

Zwalczanie dezinformacji w sieci a ochrona integralności wyborów

Grafika z książką i ekranem komputera

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować będzie nawet 400 milionów obywateli i obywatelek. W tak istotnym czasie, kiedy dostęp do wiarygodnych informacji jest jedną z kluczowych kwestii, Google i YouTube – wraz z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim i Fundacją Calouste Gulbenkiana, z którymi wspieramy Europejski Fundusz Mediów i Informacji – organizują wydarzenie „Fighting Misinformation Online: Elections 2024”. Inicjatywa poświęcona zwalczaniu dezinformacji w internecie w kontekście wyborów gromadzi ekspertów związanych ze społeczeństwem obywatelskim, instytucjami państwowymi, środowiskami akademickimi i organizacjami branżowymi.

Na początku roku informowaliśmy, w jaki sposób wspieramy wybory do Parlamentu Europejskiego, między innymi poprzez udostępnianie wyborcom wiarygodnych informacji, ochronę naszych platform, oferowanie narzędzi i szkoleń, wykorzystanie AI do zwalczania nadużyć na dużą skalę. Dzisiaj ogłaszamy dalsze inicjatywy we współpracy z szerszym ekosystemem, dotyczące zwalczania dezinformacji w sieci oraz rozwoju umiejętności korzystania z mediów (media literacy). Uruchamiamy także Centrum wyborcze w Trendach Google, pokazujące istotne w kontekście wyborów trendy wyszukiwania.

Przeciwdziałanie publikowaniu nieprawdziwych informacji: od demaskowania po obalanie mitów na wczesnym etapie

Weryfikatorzy treści (fact checkers) odgrywają ważną rolę w procesie demaskowania dezinformacji, dlatego przekazaliśmy 1,5 miliona euro na rzecz Europejskiej Sieci Standardów Weryfikacji Faktów (EFCSN), nowo utworzonego stowarzyszenia reprezentującego europejskie organizacje weryfikujące informacje, w celu uruchomienia projektu Elections24Check.

Platformę Elections24Check tworzy ponad 40 organizacji z całej Europy zajmujących się weryfikacją wiadomości i faktów na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Aby wesprzeć współpracę transgraniczną, Elections24Check utworzy kompleksową bazę danych zawierającą nieprawdziwe informacje, twierdzenia i narracje związane z wyborami – pierwszą tego typu otwartą bazę danych, która będzie wspierać badania i weryfikowanie informacji na całym świecie.

Organizacje biorące udział w projekcie uzyskają dostęp do nowych funkcji w wersji beta narzędzia Fact Check Explorer, które umożliwiają wyszukiwanie zweryfikowanych informacji z wykorzystaniem nie tylko tekstu, ale również obrazów, co staje się coraz ważniejsze w związku z rosnącą liczbą treści tworzonych za pomocą generatywnej AI. Zapewniamy również szkolenia z zakresu analizowania kontekstu i sprawdzania osi czasu obrazu, tak aby łatwiej było zrozumieć, kiedy został on po raz pierwszy zindeksowany przez Google i w jaki sposób był używany od tego czasu. Pomaga to śledzić pochodzenie i historię danego obrazu w internecie.

Inną przydatną metodą walki z dezinformacją jest prebunking, czyli obalanie mitów na wczesnym etapie, który uczy, jak rozpoznawać powszechne techniki manipulacji. Wraz z Jigsaw ogłosiliśmy niedawno, że wiosną tego roku uruchomimy kampanię prebunkingu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego we Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii i Polsce. Jej celem jest zwiększenie umiejętności korzystania z mediów wśród osób, które ukończyły 45 lat, poprzez zapoznanie ich z technikami stosowanymi do szerzenia dezinformacji, takimi jak wyrywanie z kontekstu, szukanie kozłów ofiarnych i dyskredytacja. Kampania opierać się będzie na krótkich reklamach wideo w mediach społecznościowych. Filmy będą udostępnione we wszystkich językach Unii Europejskiej, a także w języku arabskim, rosyjskim czy tureckim.

Nowe zasoby dla dziennikarzy zwiększające świadomość dotyczącą dezinformacji

Przed czerwcowymi wyborami agencja AFP zapewni dziennikarzom zasoby umożliwiające zwiększanie świadomości na temat dezinformacji i podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tej aktywności. Wśród materiałów znajdzie się seria krótkich filmów na wielokrotnie nagradzanej playliście YouTube „AFP Fact Check: How to verify information online” w co najmniej ośmiu językach europejskich, a także trzyczęściowy kurs online w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim, dotyczący zwalczania dezinformacji podczas wyborów. Skalowalny program szkoleniowy, kursy i filmy AFP są wspierane przez Google News Initiative.

Partnerstwo na rzecz wzmocnienia pozycji młodych wyborców

W niektórych krajach europejskich dzięki obniżeniu wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat, w wyborach może uczestniczyć więcej młodych ludzi. Aby ich wesprzeć, Google.org przyznaje belgijskiemu zespołowi doradców ThinkYoung grant w wysokości 1 miliona dolarów. Dotacja ta umożliwi sfinansowanie młodzieżowych hackatonów w całej Europie, które ułatwią młodym wyborcom walkę z dezinformacją i opracowywanie rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Ta inicjatywa opiera się na wieloletnim zaangażowaniu Google.org w edukację w zakresie korzystania z mediów przez młodzież i bezpieczeństwa w internecie – od 2018 roku wspieramy ponad 60 organizacji działających w tej przestrzeni.

Aktualne informacje na temat trendów wyszukiwania

Aby pomóc w zrozumieniu, czym interesują się wyborcy i jakich informacji szukają, uruchamiamy Centrum wyborcze w Trendach Google. Będzie tu można sprawdzić trendy wyszukiwania dla całej Unii Europejskiej, a także te dotyczące popularności wyszukiwania partii, kandydatów i tematów politycznych na poziomie krajowym z Niemiec, Francji, Polski i Hiszpanii. W Centrum można zobaczyć wykresy wyświetlane w czasie rzeczywistym na podstawie danych z Trendów Google.

W nadchodzących tygodniach udostępnimy również newsletter wyborczy Trendów Google zawierający ogólnoeuropejską analizę trendów wyszukiwania dotyczących partii, kandydatów i tematów politycznych. Każde wydanie newslettera będzie zawierać analizę głównych trendów w ujęciu geograficznym, porównania bieżących i poprzednich cykli wyborczych, będzie również przedstawiać najczęściej wyszukiwane pytania dotyczące wyborów i głosowania w miarę zbliżania się jego terminu. Zainteresowane osoby mogą zasubskrybować newsletter centrum Trendów.

W tym roku wyborczym – i nie tylko – z zaangażowaniem działamy na rzecz ograniczenia zagrożeń związanych z szerzeniem dezinformacji, a także promowania wiarygodnych informacji, rozwijając współpracę z organizacjami rządowymi, branżowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, aby osiągnąć ten cel.