Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

Wspieramy edukację cyfrową dzieci i młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej: w ramach funduszu Google.org przekazujemy grant dla Fundacji Szkoła z Klasą

Nauczyciel w okularach i koszuli w niebieskie paski prowadzący prezentację wideo dla grupy uczniów szkół podstawowych. Dzieci siedzą na kolorowym dywanie w szkolnej bibliotece.

W świecie, w którym nowe technologie stale się rozwijają, ułożenie kompleksowego programu nauczania dla dzieci i młodzieży, obejmującego najważniejsze i aktualne tematy, jest dużym wyzwaniem. Według badań istnieje nawet 7-letnia luka pomiędzy momentem, w którym dzieci zaczynają korzystać z Internetu, do chwili, w której rodzice zaczynają tłumaczyć swoim pociechom, jak spędzać czas online w bezpieczny sposób. 

Dlatego w ramach Google.org ogłaszamy wsparcie dla Fundacji Szkoła z Klasą w postaci grantu w wysokości 3,5 mln dolarów. Fundacja prowadzi w 8 krajach Europy Środkowej i Wschodniej edukację cyfrową dzieci i młodzieży, wykorzystując do tego przygotowany przez Google program nauczania Asy Internetu (ang. Be Internet Awesome). Jego celem jest kształtowanie kompetencji, postaw i umiejętności młodych ludzi, które pomogą im odnaleźć się w rzeczywistości online. Początkowo kierowana do dzieci w wieku 9-14 lat, inicjatywa z czasem została dostosowana do dzieci w wieku 3-9 lat, a obecnie Fundacja pracuje nad programem dla uczniów w wieku 14-18 lat. 

W Polsce program Asy Internetu zainaugurowany został przez Fundację Szkoła z Klasą w 2018 roku ze wsparciem Google. 

Zdjęcie klasy z uczniami korzystającymi z komputerów. Jasnoskóra, krótkowłosa nauczycielka stoi za dziewczyną i patrzy na jej ekran.

Od 2021 roku, w ramach wcześniejszego grantu Google.org dla Fundacji Szkoła z Klasą, zostało przeszkolonych ponad 500 tys. nauczycieli i uczniów w 8 państwach Europy Środkowo-Wschodniej: w Chorwacji, Czechach, Grecji, Polsce i Rumunii oraz na Węgrzech, Słowacji i Litwie. Dzisiaj ogłaszamy, że dzięki wsparciu Google.org program Asy Internetu będzie kontynuowany w dotychczasowych państwach i wprowadzony w 3 nowych: Łotwie, Mołdawii i Ukrainie. Według badań Fundacji Szkoła z Klasą, ponad 90% nauczycieli i uczniów deklaruje, że Asy Internetu były dla nich przydatne w codziennym życiu. 

Współpraca międzynarodowa 

Grant od Google.org wesprze Fundację Szkoła z Klasą w koordynacji działań różnych organizacji pozarządowych z Europy Środkowej i Wschodniej, z których wszystkie specjalizują się w edukacji cyfrowej. Zadania Fundacji obejmują wymianę wiedzy o najlepszych praktykach, działania związane z budowaniem społeczności, prowadzenie badań i ocenę wpływu programu, ze szczególnym uwzględnieniem wymagających społeczności. 

Partnerami programu są m.in. FORTH w Grecji, AdFaber w Rumunii, Suradnici u učenju w Chorwacji, Teach for Slovakia na Słowacji, Jules and Jim w Czechach, International Children's Safety Services na Węgrzech i Vedliai na Litwie. 

Nauczyciel w okularach i koszuli w niebieskie paski prowadzący prezentację wideo dla grupy uczniów szkół podstawowych. Dzieci siedzą na kolorowym dywanie w szkolnej bibliotece.

Wsparcie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji

We wszystkich państwach podstawowe działania obejmują dostosowanie programu nauczania Asy Internetu do lokalnych potrzeb oraz zapewnienie uczniom dostępu do gry edukacyjnej Interlandia. Niemniej modele nauczania różnią się między sobą: niektóre organizacje koncentrują się na szerokim zasięgu, inne decydują się na bardziej szczegółowe szkolenia do węższego grona odbiorców. Szkoła z Klasą stworzyła już specjalne wytyczne dotyczące tego, jak dostosować Asy Internetu do potrzeb dzieci i młodzieży. Pierwsza część zaleceń została już opublikowana na stronie bia4all.eu. Możecie tam znaleźć praktyczne spostrzeżenia i rekomendacje badaczy i praktyków z różnych państw. 

Wszędzie program uwzględnia potrzeby danej społeczności. Koncentrujemy się nie tylko na doskonaleniu kompetencjach twardych, ale stawiamy również na kształtowanie wartości, postaw i emocji. Jedną z grup, z którymi pracujemy w Chorwacji, są studenci z małych wysp; w Rumunii i na Słowacji docieramy do społeczności romskiej; w Polsce i na Litwie pracujemy z uchodźcami z Ukrainy, a w Grecji między innymi z uchodźcami z Bliskiego Wschodu. 

Bezpieczeństwo rodziny w Internecie i obywatelstwo cyfrowe są jednym z głównych celów Google.org w Europie. Grant w wysokości 3,5 mln dolarów dla Fundacji Szkoła z Klasą będzie nadal wspierać organizacje pozarządowe korzystające z otwartego programu nauczania Asy Internetu, przygotowanego przez Google. Widzimy, że budowanie sieci organizacji pozarządowych zajmujących się podobnymi tematami służy poprawie wpływu programu: pozwala nam dzielić się najlepszymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz daje przestrzeń do dyskusji na temat wspólnych wyzwań w nauczaniu obywatelstwa cyfrowego ponad granicami. Cieszymy się, że możemy nadal wspierać Fundację Szkoła z Klasą w prowadzeniu tej nowatorskiej inicjatywy i łączeniu pracy organizacji pozarządowych z 11 państw.