Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

Wspieramy wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Grafika przedstawiająca formularz do głosowania

W tym roku na całym świecie odbędą się liczne wybory. W dniach 6–9 czerwca 2024 roku, wyborcy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej będą głosować na posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Będziemy wspierać ten proces demokratyczny, dostarczając wyborcom informacje wysokiej jakości, chroniąc nasze platformy przed nadużyciami oraz zapewniając komitetom wyborczym najlepsze narzędzia i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. W naszych działaniach skupimy się na roli, jaką sztuczna inteligencja może odgrywać w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, jednocześnie wykorzystując też modele AI do wzmocnienia walki z nadużyciami.

Dostarczanie wyborcom informacji wysokiej jakości

W okresie przedwyborczym internauci poszukują użytecznych, trafnych i aktualnych informacji, które pomogą im odnaleźć się w procesie wyborczym. Oto niektóre ze sposobów, w jakie ułatwiamy użytkownikom i użytkowniczkom znalezienie dokładnie tego, czego szukają:

 • Informacje dotyczące głosowania dostępne w wyszukiwarce Google: w nadchodzących miesiącach, w przypadku wyszukiwań tematów takich jak „jak zagłosować”, będziemy wyświetlać szczegóły na temat sposobu głosowania, np. wymagania dotyczące dokumentu tożsamości, informacje o rejestracji, terminach głosowania i głosowaniu za granicą. Współpracujemy w tym zakresie z Parlamentem Europejskim, który zbiera odpowiednie informacje od komisji wyborczych i władz 27 państw członkowskich UE.
 • Wiarygodne informacje w YouTube: w przypadku wiadomości i informacji związanych z wyborami nasze systemy w pierwszej kolejności wyświetlają na stronie głównej YouTube – w wynikach wyszukiwania i w panelu „Następne” – treści pochodzące z wiarygodnych źródeł. YouTube wyświetla również panele informacyjne na górze wyników wyszukiwania i poniżej filmów, aby dostarczyć dodatkowy kontekst z wiarygodnych źródeł. Na przykład YouTube może wyświetlać różne panele z informacjami na temat wyborów nad wynikami wyszukiwania lub przy filmach związanych z kandydatami, partiami politycznymi czy samym głosowaniem.
 • Zachowanie przejrzystości w reklamach wyborczych: wszyscy reklamodawcy, którzy chcą wyświetlać reklamy wyborcze na naszych platformach na terenie UE, muszą przejść proces weryfikacji i uwzględnić w reklamie wyraźną informację o źródle finansowania. Te reklamy są publikowane w naszym Raporcie przejrzystości na temat reklam wyborczych, w którym każdy może sprawdzić informacje takie jak wydana kwota czy miejsca, w których reklamy były wyświetlane. Wprowadzamy też ograniczenia dotyczące kierowania reklam wyborczych.

Ochrona naszych platform i zapobieganie dezinformacji

Aby lepiej zapobiegać nadużyciom, cały czas ulepszamy nasze systemy egzekwowania zasad i inwestujemy w działania mające na celu budowanie zaufania i bezpieczeństwa – m.in. w naszym Inżynierskim Centrum Bezpieczeństwa Google (GSEC) w Dublinie, które zajmuje się odpowiedzialnością za treści i bezpieczeństwem online w Europie i na całym świecie. W ramach walki z dezinformacją współpracujemy też z wieloma organizacjami.

 • Egzekwowanie zasad i wykorzystanie modeli AI do walki z nadużyciami na dużą skalę: kontynuujemy nasze konsekwentne podejście do zmanipulowanych treści, mowy nienawiści, nękania czy podżegania do przemocy oraz do wyraźnie fałszywych twierdzeń, które mogą zaburzać procesy demokratyczne – nie ma dla nich miejsca na naszych platformach, co jest opisane w wytycznych dla społeczności YouTube oraz w naszych zasadach dotyczących treści politycznych dla reklamodawców. W egzekwowaniu tych zasad i walce z nadużyciami pomagają nam modele AI. Dzięki ostatnim postępom w dziedzinie dużych modeli językowych (LLM) możemy tworzyć szybsze i bardziej elastyczne systemy, które pozwalają nam błyskawicznie reagować na nowe zagrożenia.
 • Współpraca z szerszym ekosystemem w zwalczaniu dezinformacji: przekazaliśmy środki w wysokości 25 milionów euro na uruchomienie Europejskiego Funduszu Mediów i Informacji – inicjatywy mającej na celu polepszenie umiejętności korzystania z mediów i walkę z dezinformacją w Europie. Fundusz ten przyczynił się do powstania 70 projektów w 24 krajach. Wspieramy również Globalny Fundusz Weryfikacji Informacji oraz liczne inicjatywy społeczne, badawcze i dotyczące umiejętności korzystania z mediów prowadzone przez naszych partnerów, w tym TechSoup Europe, beneficjenta grantu Google.org, a także organizacje takie jak Civic Resilience Initiative, Bałtyckie Centrum Doskonałości Mediów, CEDMO i wiele innych.
 • Prebunking w celu zapobiegania manipulacjom w internecie: razem z Jigsaw ogłosiliśmy kampanię prebunkingową przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Inicjatywa ta – opierająca się na serii krótkich filmów zamieszczonych w mediach społecznościowych – uczy odbiorców, jak rozpoznawać powszechne techniki manipulacji zanim się z nimi zetkną. Start kampanii zaplanowano na wiosnę bieżącego roku w krajach takich jak Francja, Niemcy, Włochy, Belgia oraz Polska. Dodatkowo, materiały zostaną przetłumaczone na wszystkie języki Unii Europejskiej, by były dostępne dla jak najszerszego grona.

Pomoc w rozpoznawaniu treści wygenerowanych przez AI

Jak każda nowa technologia, AI to zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania. Na przykład dzięki generatywnej AI tworzenie nowych treści jest znacznie łatwiejsze, ale łączy się z obawą o wiarygodność informacji. Widać to na przykładzie tzw. deepfake'ów. Nasze zasady dotyczące produktów i usług poruszają kwestię wprowadzających w błąd i nieprawdziwych informacji w kontekście AI. Oto niektóre ze sposobów, w jakie pomagamy użytkownikom rozpoznawać treści wygenerowane przez AI:

 • Komunikaty wyświetlane w reklamach: wprowadziliśmy do naszych zasad dotyczących treści politycznych wymóg podawania informacji o tym, że reklamy wyborcze zawierają tzw. syntetyczne, cyfrowo wygenerowane treści, które przedstawiają prawdziwe lub realistycznie wyglądające osoby albo wydarzenia w sposób niezgodny z rzeczywistością. Nasze zasady dotyczące reklam zakazują też wykorzystywania zmanipulowanych treści, takich jak deepfake’i i treści spreparowane, w celu wprowadzania użytkowników w błąd.
 • Etykiety treści w YouTube: obowiązujące w YouTube zasady dotyczące wprowadzania użytkowników w błąd zakazują publikowania technicznie zmanipulowanych treści, które przedstawiają fałszywe informacje. W nadchodzących miesiącach wprowadzimy w YouTube wymóg podawania informacji o tym, że treści opublikowane przez twórcę zostały realistycznie przerobione lub sztucznie wygenerowane, a użytkownikom przeglądającym takie treści syntetyczne będziemy wyświetlać odpowiednią etykietę.
 • Odpowiedzialne podejście do usług opartych na generatywnej AI: zgodnie z naszymi zasadamiodpowiedzialnym podejściem do usług bazujących na generatywnej AI, takich jak Gemini, priorytetowo traktujemy testowanie pod kątem bezpieczeństwa – od luk w cyberbezpieczeństwie po dezinformację i stronniczość. Dla zachowania należytej ostrożności w tak ważnej kwestii jak wybory, wkrótce ograniczymy zapytania związane z wyborami, na które Gemini będzie udzielać odpowiedzi.
 • Dostarczanie użytkownikom dodatkowego kontekstu:
  • funkcja O tym obrazie w wyszukiwarce pomaga ocenić wiarygodność i kontekst obrazów znalezionych online;
  • funkcja sprawdzania odpowiedzi w Gemini, która weryfikuje, czy w internecie są dostępne treści potwierdzające odpowiedź Gemini, jest obecnie wdrażana w krajach UE.
 • Cyfrowe znaki wodne i większa przejrzystość:
  • SynthID, narzędzie stworzone przez zespół Google DeepMind, automatycznie dodaje cyfrowe znaki wodne w obrazach i treściach audio wygenerowanych przez AI;
  • niedawno dołączyliśmy do koalicji i standardu C2PA – międzybranżowej inicjatywy mającej na celu zapewnianie użytkownikom większej przejrzystości i kontekstu w przypadku treści generowanych przez AI.

Zapewnianie komitetom wyborczym oraz kandydatom i kandydatkom szkoleń i najlepszych funkcji bezpieczeństwa

Wybory są czasem, w którym obserwujemy wzrost zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlatego pomagamy zagrożonym podmiotom, takim jak komitety wyborcze czy kandydaci, w poprawie zabezpieczeń przed istniejącymi i nowymi zagrożeniami, oraz w zdobyciu wiedzy przydatnej w trakcie korzystania z naszych produktów i usług.

 • Zabezpieczenia dla komitetów i zespołów wyborczych: oferujemy bezpłatne usługi, takie jak program ochrony zaawansowanej – nasz najsilniejszy zestaw zabezpieczeń cybernetycznych — oraz Project Shield, który zapewnia nieograniczoną ochronę przed atakami typu DDoS. Współpracujemy również z PUBLIC, Międzynarodową Fundacją na rzecz Systemów Wyborczych (IFES) i organizacją Deutschland sicher im Netz (DSIN), aby zwiększyć zasięg szkoleń z zakresu bezpieczeństwa kont oraz dostarczać narażonym osobom przydatne narzędzia, w tym klucze bezpieczeństwa Titan, które chronią przed atakami phishingowymi i uniemożliwiają hakerom dostęp do konta Google.
 • Zwalczanie skoordynowanych działań: nasz zespół ds. analizy zagrożeń (TAG) oraz Mandiant Intelligence pomagają identyfikować, monitorować i zwalczać pojawiające się zagrożenia, od skoordynowanych ataków po kampanie cyberszpiegostwa prowadzone przeciwko podmiotom wysokiego ryzyka. O podjętych działaniach informujemy w naszym kwartalnym biuletynie TAG. Regularnie też spotykamy się z przedstawicielami instytucji państwowych oraz innymi reprezentantami branży bezpieczeństwa, aby wymieniać się informacjami o zagrożeniach i podejrzeniami wystąpienia możliwości ingerencji w wybory. Mandiant pomaga również organizacjom tworzyć całościowe programy bezpieczeństwa wyborów i wzmacniać ochronę za pomocą kompleksowych rozwiązań, usług i narzędzi, w tym zarządzania ekspozycją w sposób proaktywny, aktywnego poszukiwania zagrożeń w zakresie szpiegostwa, usług komunikacji kryzysowej w cyberprzestrzeni oraz śledzenia zagrożeń w ramach działań informacyjnych.
 • Pomocne zasoby na stronie euelections.withgoogle: Uruchamiamy specjalne centrum informacyjne zawierające zasoby i szkolenia, które pomogą komitetom zarządzać ich obecnością cyfrową i widocznością dla wyborców. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa – zarówno stacjonarne, jak i online – dla ponad 2500 przedstawicieli komitetów i urzędników, a w 2024 roku mamy zamiar przeszkolić jeszcze więcej osób.

Wszystkie te działania opierają się na naszych dotychczasowych doświadczeniach związanych z wyborami w innych krajach i regionach. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z przedstawicielami administracji i organizacji społecznych w celu zadbania o integralność wyborów w Unii Europejskiej – zgodnie z naszym zobowiązaniem do przestrzegania Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji. W nadchodzących miesiącach będziemy Was informować o tym, w jaki sposób wspomagamy wyborców i komitety oraz chronimy własne platformy w obliczu ciągle zmieniających się zagrożeń. Więcej na temat walki z dezinformacją online będzie można się też dowiedzieć podczas organizowanego przez nas wydarzenia Fighting Misinformation Online, które odbędzie się 21 marca w Brukseli.