Przejdź do głównego menu
Blog Google Polska

Google w Europie

Uruchamiamy AI Opportunity Initiative for Europe

White background with yellow, red and blue elements

Kiedy kończyłem studia, internet jeszcze nie istniał, jednak od ostatnich 20 lat moje życie zawodowe jest wynikiem rewolucji z nim związanej.

Dzisiaj technologia dotarła do kolejnego, potencjalnie jeszcze bardziej znaczącego punktu zwrotnego. AI ma ogromny potencjał, by pozytywnie wpływać na nasze życie i rozwiązać niektóre z największych wyzwań społecznych. Na przykład AlphaFold pomaga ponad 1,7 mln badaczy lepiej zrozumieć choroby czy tworzyć nowe materiały bioodnawialne. Z kolei Project Relate umożliwia osobom z zaburzeniami mowy sprawniejszą komunikację.

Staramy się wdrażać AI w sposób odważny, ale i ostrożny, aby wszyscy mogli czerpać korzyści z tej technologii. Wprowadzanie innowacji zawsze było sportem zespołowym, a AI nie jest tu wyjątkiem. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z rządami krajów UE, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji naukowych i firmami, której celem jest bezpieczne wdrożenie tej technologii w taki sposób, aby była przydatna dla całej ludzkości.

Uruchamiamy program AI Opportunity Initiative

Aby AI przynosiło korzyści ogółowi społeczeństwa, musi być tworzone przez wszystkich i dostępne dla wszystkich. Dlatego dzisiaj uruchamiamy program AI Opportunity Initiative for Europe, którego celem jest zapewnienie szkoleń i rozwijanie umiejętności, dzięki którym poszczególne kraje oraz ich obywatele i obywatelki będą mogli w pełni wykorzystać szansę, jaką daje sztuczna inteligencja.

Europa może przetrzeć szlaki na drodze do wykorzystania AI w celu stworzenia silnej i sprawiedliwej gospodarki – z bardziej produktywnym przemysłem, wydajnymi pracownikami i wieloma nowymi zawodami. Chcemy wspierać Europejki i Europejczyków we wprowadzaniu tych pozytywnych zmian, aby wszyscy na nich skorzystali.

W 2015 roku uruchomiliśmy program „Grow with Google” oferujący bezpłatne szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych dla obywateli i obywatelek UE. Zainteresowanie, jakim cieszyły się te szkolenia, było dla nas dużym zaskoczeniem. Od uruchomienia programu przeszkoliliśmy w zakresie umiejętności cyfrowych ponad 12 milionów osób z całej Europy. Szkolenia prowadziliśmy we współpracy z rządami, stowarzyszeniami małych przedsiębiorców, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. Wielu osobom, które wzięły udział w szkoleniach, udało się dzięki nowym umiejętnościom rozwinąć karierę, założyć firmę lub znaleźć lepszą pracę.

Nasz nowy program AI Opportunity for Europe opiera się na tych doświadczeniach. We współpracy z rządami i lokalnymi społecznościami, zapewnimy szereg szkoleń z zakresu AI – od podstawowych po zaawansowane – aby wesprzeć szczególnie narażone grupy społeczne, startupy i każdą zainteresowaną osobę. W skład inicjatywy wchodzą:

Szkolenia dotyczące AI dla szczególnie narażonych grup społecznych

W ramach programu AI Opportunity Initiative for Europe Google.org przekaże środki w wysokości 25 milionów euro na szkolenia i rozwój umiejętności z zakresu AI u mieszkanek i mieszkańców całego kontynentu, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych będących w trudnej sytuacji i narażonych na niesprawiedliwości. Na początek przekażemy 10 milionów euro z tej kwoty na rozwijanie u takich pracowników nowych umiejętności, dzięki którym nie pozostaną w tyle.

Stworzony przez nas fundusz AI Opportunity Fund: Europe we współpracy z organizacją Centre for Public Impact przyjmuje wnioski od przedsiębiorstw społecznych i organizacji non-profit mogących pomóc nam w dotarciu do osób, które najbardziej mogłyby skorzystać na udziale w szkoleniach. Spersonalizowane szkolenia z podstaw AI będą prowadzone w językach lokalnych, a same organizacje otrzymają dotacje do wykorzystania na niezbędne wsparcie dodatkowe dla uczestników, takie jak zapewnienie na czas szkolenia opieki nad dziećmi czy rekompensata za utracone wynagrodzenie, aby usunąć wszelkie bariery w dostępie do wiedzy.

„AI ma ogromny potencjał, aby zmienić świat na lepsze. Jednak badania pokazują, że korzyści płynące z AI mogą pogłębiać już istniejące nierówności – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zatrudnienia. Ten nowy program pomoże osobom z całej Europy zdobywać wiedzę, umiejętności i pewność siebie w dziedzinie AI i zadba o to, aby nikt nie został w tyle” – mówi Adrian Brown, dyrektor organizacji Centre for Public Impact.

Wsparcie dla startupów

AI Opportunity Initiative for Europe obejmuje również nową serię szkoleń w ramach programu Google for Startups Growth Academy organizowanych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Program nie ma na celu generowania zysków, ale udzielenie wsparcia startupom wykorzystującym AI do rozwiązywania największych wyzwań społecznych w dziedzinach zdrowia, edukacji i cyberbezpieczeństwa. Dzięki oferowanemu w ramach programu dostępowi do usług Google, najlepszych praktyk i pomocy ekspertów startupy mogą zwiększać liczbę użytkowników, skalować działalność i wchodzić na rynki globalne. Aktualnie prowadzimy nabór do programu Growth Academy: AI for Health.

Nowe szkolenia dla wszystkich

W ramach AI Opportunity Initiative udostępnimy też nasze podstawowe kursy dotyczące AI w 18 językach. Te bezpłatne i ogólnodostępne szkolenia obejmują serię modułów omawiających podstawowe zagadnienia z zakresu AI, które pomogą pojedynczym osobom i firmom zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę.

Ponadto dodamy więcej zasobów do naszych szkoleń w ramach certyfikatów zawodowych Google, które trwają od trzech do sześciu miesięcy i kończą się otrzymaniem profesjonalnego certyfikatu. Osoby biorące udział w tych szkoleniach mogą się dowiedzieć, do czego specjaliści w ich dziedzinach wykorzystują AI, i zdobyć praktyczne doświadczenie w stosowaniu AI we własnej pracy.

Sztuczna inteligencja może nam pomóc budować lepsze, bardziej sprawiedliwe i zdrowsze społeczeństwo przy jednoczesnym wspieraniu ducha rywalizacji i rozwoju wszystkich obywateli. Ale aby zrealizować to marzenie, musimy działać odważnie, odpowiedzialnie i wspólnie.